ไข่ออนเซ็น
温泉たまご
Soft Boiled Egg
จานเดียว 35 บาท
OOTOYA DELIVERY