ไข่ไก่ดิบ
生たまご
Egg
จานเดียว 20 บาท
OOTOYA DELIVERY