โซบะร้อนในซุปสาหร่ายวากาเมะ
温うどん
Hot Udon in Wakame Seaweed Soup
โซบะร้อนในซุปสาหร่ายวากาเมะ
จานเดียว 149 บาท
เซ็ต 149 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY