นัตโตะ
納豆
Natto
นัตโตะหรือถั่วหมัก อาหารที่มีโปรตีนสูงมาก นำเข้าจากเมืองสึชิอุระ ประเทศญี่ปุ่น หมักจากนัตโตะคิน (จุลินทรีย์สำหรับหมักนัตโตะคุณภาพดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น)
จานเดียว 69 บาท
OOTOYA DELIVERY