ไข่ตุ๋น
ミニ茶碗蒸し
Steamed Egg
จานเดียว 35 บาท
OOTOYA DELIVERY