ซุปใส
おすまし
Japanese Clear Soup
จานเดียว 45 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY