ข้าวหน้าปลาจาโกะ
じゃこご飯
Jako Fish Rice
จานเดียว 55 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY