ข้าวธัญพืช
五穀ご飯
Multigrain Rice
จานเดียว 35 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY