ข้าวคลุกสาหร่ายฮิจิคิ
ひじきご飯
Hijiki Seaweed Rice
จานเดียว 45 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY