ข้าวหน้าโอกากะ
おかかふりかけご飯
Okaka Furikake Rice
จานเดียว 50 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY