นํ้าองุ่น
100%ぶどうジュース
100% Grape Juice
49 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY