ชามะนาว (ร้อน / เย็น)
レモンティー(ホット・アイス)
Lemon Tea (Hot / Cold)
45 บาท
OOTOYA DELIVERY