เบียร์สิงห์
シンハービール(瓶)
Singha Beer (Bottle 620 ml)
149 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY