ชานม (ร้อน / เย็น)
ミルクティー(ホット・アイス)
Milk Tea (Hot / Cold)
45 บาท
OOTOYA DELIVERY