นํ้าส้ม
100%オレンジジュース
100% Orange Juice
49 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY