นํ้าเลมอน
レモネード
Lemonade with Lemon Jelly
75.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY