นํ้าเลมอน
レモネード
Lemonade with Lemon Jelly
75 บาท
OOTOYA DELIVERY