นํ้าเลมอนคุโรมิสึ
黒蜜レモネード
Lemonade Black Syrup with Lemon Jelly
75 บาท
OOTOYA DELIVERY