นํ้าเลมอนคุโรมิสึ
黒蜜レモネード
Lemonade Black Syrup with Lemon Jelly
75 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY