คินพิระ
きんぴら
Kinpira
จานเดียว 89.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY