คินพิระ
きんぴら
Kinpira
จานเดียว 59 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY