ผักกวางตุ้งเย็นราดซอสงา
青菜の胡麻和え
Cold green vegetable with Sesame Sauce
จานเดียว 59 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY