สลัดมันฝรั่ง
手造りポテトサラダ
Potato Salad
จานเดียว 59.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY