ไข่ออนเซ็น ไข่ออนเซ็น
温泉たまご
Soft Boiled Eggg
จานเดียว 35.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY