ไข่ไก่ดิบ
生たまご
Egg
จานเดียว 35 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY